Sierpc, dnia 22.03.2013r.

BRZ.0002.3.2013                    

 

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady XXXIII sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 29 marca (piątek) 2013 roku o godz. 8:00  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy           ul. Świętokrzyskiej 2a.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

2. Przyjęcie protokołu Nr XXXII.2013 z dnia 28 lutego 2013 roku.        

3.   Ustalenie porządku obrad.

4. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.

5. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za rok 2012.

8. Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013-2023.

9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2013.

10. Sprawy różne.

11. Zamknięcie obrad.

 

                                                                Przewodniczący Rady

                                                                            /-/

                                                                    Juliusz Gorzkoś

 

 

 

 

 

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sekulska Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-03-22 14:34:10
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-25 08:27:16
  • Liczba odsłon: 2516
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10115649]

przewiń do góry