Sierpc, dnia 19 stycznia 2017 roku


 

BRZ.0002.2.2017


 

         Na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm. ) § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady XXXII sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 26 stycznia 2017 roku tj. czwartek o godzinie 9:00 (sala konferencyjna)  Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

 

Porządek obrad:


 

1.     Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

2.     Przyjęcie protokołów z obrad Rady Powiatu w Sierpcu:

   1. Nr XXX.2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku,

   2. Nr XXXI.2017 z dnia 18 stycznia 2017 roku.

3.     Ustalenie porządku obrad.

4.     Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.

5.     Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.

6.     Interpelacje i zapytania radnych.

7.     Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi SPZZOZ w Sierpcu, na wynajem budynku handlowo – usługowego znajdującego się na terenie szpitala SPZZOZ w Sierpcu.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Sierpcu na 2017 rok.

 3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku 2016 .

 4. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności i efektów pracy Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2016 roku.

 5. Sprawy różne.

 6. Zamknięcie obrad.


                                                PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                        / - /

                                               Jan Rzeszotarski


 

 

 

 

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r., poz.814 z późn. zm.)

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
 • Data udostępnienia w BIP: 2017-01-19 07:44:42
 • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-25 09:41:53
 • Liczba odsłon: 2029
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10218076]

przewiń do góry