Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)   oraz § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady XLV sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 29 kwietnia (czwartek) 2010r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego       w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a.

 

Porządek obrad.

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.

4. Informacja Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji oraz oświadczenia

    Przewodniczących Klubów.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Infrastruktury

    i Bezpieczeństwa Publicznego oraz określenia jej składu osobowego.

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2010.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego w wybranym banku na

    sfinansowanie deficytu budżetowego w 2010 roku. 

9. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu

   w Sierpcu za 2009 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu

   Powiatu w Sierpcu za 2009r.

10. Sprawy różne.

11. Zamknięcie obrad.

 

                                                                             Przewodniczący Rady

                                                                                          /-/

                                                                                     Hanna Kurta

 

 

 

....................................................................................................................................................................Podstawą Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału  w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piotrowska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-04-22 14:43:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-22 11:58:30
  • Liczba odsłon: 1927
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 8936919]

przewiń do góry