Sierpc, dnia 21.02.2013r.

 

BRZ.0002.2.2013                                

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady XXXII sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 28 lutego (czwartek) 2012 roku o godz. 8:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a.

 

Porządek obrad:

 

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

 

2.Przyjęcie protokołu Nr XXXI.2013 z dnia 25 stycznia 2013 roku.       

 

3.Ustalenie porządku obrad.

 

4.Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.

 

5.Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.

 

6. Interpelacje i zapytania radnych.

 

7.Informacja z realizacji Planu pracy Rady Powiatu za rok 2012.          

 

8.Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Sierpeckiego za 2012 rok.

 

9. Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

 

10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2013 roku.

 

11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2013-2023.

 

12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu z wykonania rocznego programu działania za II półrocze 2012 roku.

 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego z siedzibą w Studzieńcu.

 

14.Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu.

 

15.Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu.

 

16.Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji trzyletniego Technikum Uzupełniającego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu.

 

17. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i nadania statutu Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sierpcu.

 

18.Podjęcie Oświadczenia w sprawie wyrażenia zgody na objęcie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego patronatem Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 

19.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok.

 

20.Sprawy różne.

 

21.Zamknięcie obrad

 

                                                          Przewodniczący Rady

                                                                                         /-/

                                                              Juliusz Gorzkoś

 

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sekulska Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-02-21 11:54:07
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-25 08:26:49
  • Liczba odsłon: 2526
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10115599]

przewiń do góry