Sierpc, dnia 31.01.2011r.

 

BRZ. 0002.2.2011

 

 

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady V sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 07 lutego (poniedziałek) 2011 r. o godz. 14:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy  ul. Świętokrzyskiej 2a.

 

Porządek obrad:

 

1.        Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

 

2.        Ustalenie porządku obrad.

 

3.        Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.

 

4.        Informacja Starosty o  pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.

 

5.        Interpelacje i zapytania radnych.

 

6.        Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2011.

 

7.        Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata     2011-2023.

 

8.        Sprawy różne.

 

9.        Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

 

 

 

Z upoważnienia Przewodniczącego Rady

 

                                                                         Wiceprzewodnicząca Rady                                                                                                                                                                                                                                                           /-/

 

                                                                             Izabela Jagodzińska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.................................................................................................................................................................................... Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sekulska Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-02-01 11:05:59
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-25 08:02:05
  • Liczba odsłon: 2440
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10285851]

przewiń do góry