Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady XLIX sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 15 lipca 2010 (czwartek) 2010r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a.

 

 

Porządek obrad.

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.

 4. Informacja Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji oraz oświadczenia Przewodniczących Klubów.

 5. Interpelacje i zapytania radnych.

 6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2010

 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZZOZ w Sierpcu

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności SP ZZOZ w Sierpcu za 2009 rok

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rzeczowo-finansowego SP ZZOZ w Sierpcu za 2009 rok

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SP ZZOZ w Sierpcu za IV kwartał 2009 roku

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu rzeczowo- finansowego SP ZZOZ w Sierpcu na 2010 rok

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Sierpcu Nr 237/XL/10 z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zatwierdzania projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki na konkursy ofert ogłaszane w 2010 roku przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach POKL oraz do wyrażenia zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera w projektach systemowych i konkursowych zgłaszanych przez inne podmioty na konkursy ofert ogłaszane w 2010 roku przez Mazowiecką jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach POKL

 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Harmonogramu realizacji Powiatowego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną

 14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 56/VII/07 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu

 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sierpcu

 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sierpcu

 17. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty Sierpeckiego-Pana Marka Gąsiorowskiego

 18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu

 19. Przyjęcie protokołu sesji Rady Powiatu z dnia 16 czerwca 2010 roku

 20. Sprawy różne.

 21. Zamknięcie obrad.

                                                                              Przewodnicząca Rady
                                                                                                                                                         / - /                                                            Hanna Kurta

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
 • Data udostępnienia w BIP: 2010-07-09 07:59:46
 • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-22 12:03:56
 • Liczba odsłon: 2380
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9601214]

przewiń do góry