Sierpc, dnia 23 września 2014r.


 

BRZ.0002.9.2014


 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm. ) § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady LIII sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 30 września (wtorek) 2014 roku o godz. 8:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a.


 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

 2. Przyjęcie protokołu Nr LII.2014 z dnia 22 sierpnia 2014 roku.

 3. Ustalenie porządku obrad.

 4. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.

 5. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu - Tekst nr 1.

 6. Interpelacje i zapytania radnych.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za II kwartał 2014 roku Tekst nr 2.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych działających na terenie Powiatu Sierpeckiego - Tekst nr 3.

 9. Podjęcie oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego dla Śp. Andrzeja Olechowskiego – Prezesa Obwodu Sierpeckiego „Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej” - Tekst nr 4.

 10. Zapoznanie z Raportem z postępów w realizacji celów strategicznych Strategii Rozwoju Edukacji w Powiecie Sierpeckim w roku szkolnym 2013/2014- Tekst nr 5.

 11. Zapoznanie z informacją z wykonania budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego za I półrocze 2014 roku – niniejsza informacja została przesłana dnia 12 września 2014 roku.

 12. Sprawy różne.

 13. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie nadmieniam, że z uwagi na oczekiwanie na Decyzję o otrzymaniu dofinansowania do Budżetu Powiatu planowanie jest wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok oraz projektu uchwały zmieniającej Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2014-2033.

 

                                        PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                        / - /

                                                 Juliusz Gorzkoś

 

 


 

Proponowane dodatkowe projekty uchwał:

1) Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2014-2033.

 

2) Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok.

 

3) Podjęcie oświadczenia w sprawie wyrażenia sprzeciwu dotyczącego zamiaru likwidacji Oddziału Terenowego    w Sierpcu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.

 


 


 


 


 


 


 


 

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. Poz. 595 z późn. zm.).

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-09-23 14:07:03
 • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-22 12:21:25
 • Liczba odsłon: 3362
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10375392]

przewiń do góry