Sierpc, 2006-11-21

 

BRZ.0041-1/06

 

 

         Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 4 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję I sesję Rady Powiatu w Sierpcu III kadencji w dniu 27 listopada (poniedziałek) 2006r. o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Krytej Pływalni w Sierpcu, przy ul. Sucharskiego 2.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ślubowanie radnych.

3. Ustalenie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

5. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu.

a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu,

b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,

c) przyjęcie Regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu,

d) przeprowadzenie głosowania (tajnego)

e) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu:

a) zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu

b) powołanie Komisji Skrutacyjnej

c) przyjęcie Regulaminu wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu

d) przeprowadzenie głosowania (tajnego)

e) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

7. Wybór Zarządu Powiatu.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Sprawy różne.

10. Zakończenie obrad I sesji Rady Powiatu.

 

                                                              Przewodniczący Rady Powiatu

                                                              w Sierpcu II kadencji

                                                                             /-/

                                                                        Sławomir Fułek

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piotrowska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-12-13 10:41:15
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-21 13:12:48
  • Liczba odsłon: 2641
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10108044]

przewiń do góry