Sierpc, dnia 1 grudnia 2016 roku

 

 

BRZ.0002.14.2016

 

 

Na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2016 r. poz.814 z późn. zm. ) § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady XXIX sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 8 grudnia 2016 roku tj. czwartek o godzinie 9:00 (sala konferencyjna) Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

 

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

 2. Przyjęcie protokołu Nr XXVIII.2016 z obrad Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 3 listopada 2016 roku.

 3. Ustalenie porządku obrad.

 4. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.

 5. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.

 6. Interpelacje i zapytania radnych.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za III kwartał 2016 roku.

 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2016 roku.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym.

 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2034.

 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok.

 12. Podjęcie oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla st. bryg. w stanie spoczynku Pana Józefa Chmielewskiego długoletniego Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu.

 13. Podjęcie oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla Pani Agnieszki Jaworskiej – działaczki na rzecz rodzinnej pieczy zastępczej.

 14. Sprawy różne.

 15. Zamknięcie obrad.

 

 

 

                                        Z up. WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

                                  / - /

                                    Bogdan Misztal

 

 

 

 

 

 

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r., poz..814 z późn. zm.).

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
 • Data udostępnienia w BIP: 2016-12-01 07:20:49
 • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-25 09:37:47
 • Liczba odsłon: 2166
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10123527]

przewiń do góry