Sierpc, dnia 8 stycznia 2018 roku

 

BRZ.0002.1.2018

 

 

Na podstawie art. 15 ust.7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1868) § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady XLVII sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 9 stycznia 2018 roku tj. wtorek o godzinie 10:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków Wicestarosty Sierpeckiego.

 3. Przedstawienie Radzie Powiatu przez Starostę Sierpeckiego kandydatury na Wicestarostę Sierpeckiego.

 4. Przyjęcie regulaminu głosowania tajnego w sprawie wyboru Wicestarosty Sierpeckiego.

 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego
  w sprawie wyboru Wicestarosty Sierpeckiego.

 6. Głosowanie tajne w sprawie wyboru Wicestarosty Sierpeckiego.

 7. Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór w głosowaniu tajnym Wicestarosty Sierpeckiego.

 8. Zamknięcie obrad.

 

                                                            PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                                      / - /

                                                             Jan Rzeszotarski

 

 

 

 

 

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r. poz.1868).

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-01-08 08:16:05
 • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-26 09:55:27
 • Liczba odsłon: 2140
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10373954]

przewiń do góry