Sierpc, dnia 2 lutego 2017 roku


 


 

BRZ.0002.3.2017


 

         Na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm. ) § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady XXXIII sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 9 lutego 2017 roku tj. czwartek o godzinie 9:00 (sala konferencyjna)  Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

 


 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.

4. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.

 1. Interpelacje i zapytania radnych.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych  i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych  na terenie Powiatu Sierpeckiego.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu i dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata części pomieszczeń w budynku szkoły, internatu oraz na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Nr 1 w Sierpcu.

 4. Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034.

 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok.

 6. Podjęcie Apelu Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie podjęcia prac nad prawnym uregulowaniem problematyki uciążliwości zapachowej i koncentracji wielkofermowej hodowli.

 7. Zapoznanie się z informacją z realizacji Planu pracy Rady Powiatu za rok 2016.

 8. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Sierpeckiego za 2016 rok.

 9. Sprawy różne.


 


 

                                                  PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                 / - /

                                         Jan Rzeszotarski

 

 


 

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r., poz..814 z późn. zm.)

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
 • Data udostępnienia w BIP: 2017-02-02 11:12:39
 • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-25 09:42:41
 • Liczba odsłon: 2142
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10115691]

przewiń do góry