Sierpc, dnia 19.08.2011r.

 

   

 

 

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym            (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady XIII sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 26 sierpnia (piątek) 2011 r.              o godz.13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a.

 

 

 

Porządek obrad:

 

1.      Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

 

2.      Przyjęcie protokołu z XI i XII sesji Rady Powiatu w Sierpcu.

 

3.      Ustalenie porządku obrad.

 

4.      Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.

 

5.      Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.

 

6.      Interpelacje i zapytania radnych.

 

7.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu z wykonania rocznego programu działania za I półrocze 2011 roku.

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli utworzenia na terenie powiatu sierpeckiego placówki opiekuńczo – wychowawczej dla dzieci i młodzieży.

 

9.  Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2011.

 

10.   Sprawy różne.

 

11.   Zamknięcie obrad sesji.

 

                                                                                  Przewodniczący Rady Powiatu

                                                                                                     /-/

                                                                                            Juliusz Gorzkoś

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………..

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r.  Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sekulska Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-08-19 14:05:07
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-22 13:14:33
  • Liczba odsłon: 2571
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10218915]

przewiń do góry