Sierpc, dnia 24 sierpnia 2017 roku

 

BRZ.0002.9.2017

 

Na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady XL sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 31 sierpnia 2017 roku tj. czwartek o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

 2. Przyjęcie protokołów z obrad sesji Rady Powiatu w Sierpcu:

  1) Nr XXXVII.2017 z dnia 19 czerwca 2017 roku,

  2) Nr XXXVIII.2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku,

  3) Nr XXXIX.2017 z dnia 21 lipca 2017 roku.

 3. Ustalenie porządku obrad.

 4. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.

 5. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu .

 6. Interpelacje i zapytania radnych.

 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017 roku .

 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębach: Studzieniec i Rachocin gm. Sierpc .

 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034 

 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok .

 11. Podjęcie oświadczenia w sprawie zmian w zakresie włączenia w struktury administracji rządowej powiatowych urzędów pracy .

 12. Sprawy różne.

 13. Zamknięcie obrad.

 

                                                         PRZEWODNICZĄCY  RADY

                                                                                      / - /

                                                                         Jan Rzeszotarski

 

 

 

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r. poz.814 z późn. zm.).

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
 • Data udostępnienia w BIP: 2017-08-24 10:14:40
 • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-25 10:41:07
 • Liczba odsłon: 2273
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10088455]

przewiń do góry