Sierpc, dnia 22 czerwca 2018 roku

 

 

BRZ.0002.7.2018

 

 

 

Na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady LIV sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 29 czerwca 2018 roku tj. piątek o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad. 
 2. Przyjęcie protokołu Nr LII z obrad sesji Rady Powiatu w Sierpcu z dnia         30 maja 2018 roku. 
 3. Ustalenie porządku obrad. 
 4. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.
 5. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.
 6. Interpelacje i zapytania radnych. 
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034. 
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty Sierpeckiego Pana Jana Laskowskiego. 
 10. Podjęcie oświadczenia w sprawie zaopiniowania projektu herbu i flagi Powiatu Sierpeckiego.
 11. Sprawy różne. 
 12. Zamknięcie obrad. 

							PRZEWODNICZĄCY RADY
							  	       / - / 
							      Jan Rzeszotarski 

 

 

 

 

 

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r. poz.. 995 z późn. zm.).

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-06-22 11:41:38
 • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-26 10:39:38
 • Liczba odsłon: 2112
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10218910]

przewiń do góry