Sierpc, dnia 28.06.2012 r.

 

BRZ.0002.6.2012      

 

                                                         

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady XXIV sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień          5 lipca (czwartek)  2012 roku o godz. 8:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a.

Porządek obrad:

1.       Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

2.       Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 25 maja 2012 roku.

3.       Ustalenie porządku obrad.

4.       Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Rzeczowo – Finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na 2012 rok.

5.       Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2012 roku.               

6.       Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wyróżnienia ,,Agricola Sierpcensis – Terre Filus”.

7.       Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego.

8.       Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu.

9.       Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.

10.   Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.

11.   Interpelacje i zapytania radnych.

12.    Sprawy różne.

13.   Zamknięcie obrad.

 

                                                                      Przewodniczący Rady

                                                                                    /-/

                                                                         Juliusz Gorzkoś

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.          o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r.  Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sekulska Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-06-28 11:28:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-25 08:09:42
  • Liczba odsłon: 2575
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10088412]

przewiń do góry