Sierpc, dnia 23 maja 2017 roku

 

BRZ.0002.5.2017

 

Na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady XXXVI sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 30 maja 2017 roku tj. wtorek o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

 2. Przyjęcie protokołu XXXV.2017 z obrad sesji Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 27 kwietnia 2017 roku.

 3. Ustalenie porządku obrad.

 4. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.

 5. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.

 6. Interpelacje i zapytania radnych.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2022.

 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w powiatowym ośrodku wsparcia – Dziennym Domu „Senior - WIGOR” w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody Powiatu Sierpeckiego instrumentem płatniczym.

 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Sierpeckiego za rok 2016 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2016.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za rok 2016.

 13. Sprawy różne.

 14. Zamknięcie obrad.

 

                     PRZEWODNICZĄCY RADY

                / - /

                    Jan Rzeszotarski

 

 

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r. poz.814 z późn. zm.).

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
 • Data udostępnienia w BIP: 2017-05-23 10:05:49
 • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-25 09:55:12
 • Liczba odsłon: 2320
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10374746]

przewiń do góry