Sierpc, dnia 03.09.2020r.

BRZ.0002.5.2020

Na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 920) § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady XXII sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 10 września 2020 r. tj. czwartek o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

2. Przyjęcie protokołu Nr XXI z sesji Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 25 czerwca 2020r.

3. Ustalenie porządku obrad.

4. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i oświadczenia przewodniczących Klubów.

5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

6. Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia rodzinie zastępczej zawodowej oraz wysokości świadczeń dla rodzin zastępczych.

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2035.

8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2020 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – Kościół filialny, drewniany p. w. św. Wawrzyńca, zbudowany w 1720 r. remontowany w 1870 r. w m. Blizno, gm. Szczutowo.

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Sierpeckiego.

11. Wnioski i oświadczenia radnych.

12. Sprawy różne.

13. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Przewodniczący Rady

              /-/

Przemysław Burzyński

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piotrowska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-09-03 14:42:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-26 13:28:39
  • Liczba odsłon: 2049
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10633596]

przewiń do góry