Sierpc, dnia 20.01.2012r.


BRZ.0002.1.2012         
     

 

  
                                                                 
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.      Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady XIX sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień  27 stycznia (piątek) 2012 r. o godz 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a.
Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XVIII sesji Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2011 roku.
3. Ustalenie porządku obrad.
4.  Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze Województwa Mazowieckiego.
6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Sierpeckiego w 2011 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Sierpeckiego w 2011 roku.
8.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach Powiatu.
9. Informacja z realizacji zadań z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa na terenie Powiatu Sierpeckiego.
10. Informacja o stanie rolnictwa na terenie regionu województwa mazowieckiego.
11.Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.
12.Interpelacje i zapytania radnych.
13.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.
14.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie nadania Statutu Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie.
15.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat, budynku wolnostojącego o powierzchni użytkowej 115,59 m2 z przeznaczeniem na aptekę.
16.Podjęcie uchwały w sprawie założenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej – trzyletniego liceum ogólnokształcącego na podbudowie gimnazjum pod nazwą Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu siedzibą w Sierpcu przy ul. Wiosny Ludów 7.
17.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia w 2012 roku Zarządu Powiatu do zatwierdzenia projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki oraz do wyrażenia zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera w projektach konkursowych i systemowych zgłaszanych przez inne podmioty.
18.Podjęcie uchwały w sprawie współpracy Powiatu Sierpeckiego ze społecznościami lokalnymi innych państw.
19.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku 2011.
20. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2012.
21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad naliczania diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym Powiatu Sierpeckiego.
22. Sprawy różne.
23. Zamknięcie obrad sesji.

                                                                                                                      Juliusz Gorzkoś
                                                                                                                                /-/
                                                                                                                 Przewodniczący Rady

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sekulska Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-01-20 13:46:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-25 08:05:20
  • Liczba odsłon: 2530
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10218872]

przewiń do góry