Sierpc, 2010-03-08

 

BRZ.0041-3/10

 

 

         Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)   oraz § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady XLIII sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 16 marca (wtorek) 2010r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a.

Porządek obrad.

1.     Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.

4.     Informacja Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji oraz oświadczenia 

        Przewodniczących Klubów.

5.     Interpelacje i zapytania radnych.

6.     Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zatwierdzania

        projektów konkuroswych i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki na

        konkursy ofert ogłaszane w 2010 roku przez mazowiecką Jednostkę Wdrażania

       Programów Unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz do

       wyrażania zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera w projektach

       systemowych i konkursowych zgłaszanych przez inne podmioty na konkursy ofert

       ogłaszane w 2010 roku przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych

       w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

7.    Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych

       stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat

       Sierpecki w roku 2009.

8.   Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach

      prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku szkolnym 2008/2009.

9.  Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Sierpcu do wyboru

     podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego SP ZZOZ w Sierpcu za

     2009r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie

      Sierpcu.

11. Podjęcie uchwały w sprawie podtrzymania swojego stanowiska w zakresie

    bezzasadności skargi na działalność Starosty Sierpeckiego dotyczącą wydania koncesji

    na wydobycie kruszywa złożoną przez Panią Danutę Szychułdę.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty Sierpeckiego – Pana Pawła

      Kaźmierczaka.

13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

14. Przyjęcie protokołów sesji Rady Powiatu z dnia 29 stycznia 2010r.– XL  i XLI sesja,

     z dnia 17 lutego 2010r. – XLII sesja.

15. Sprawy różne.

16. Zamknięcie obrad.

 

 

                                                                               Przewodniczący Rady

                                                                                           /-/

                                                                                     Hanna Kurta

 

 

 

....................................................................................................................................................................Podstawą Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piotrowska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-03-09 12:14:15
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-22 11:57:09
  • Liczba odsłon: 3068
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10284367]

przewiń do góry