Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)   oraz § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję XXXV sesję Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 13 maja (środa) 2009r. o godzinie 8.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a.

 

Porządek obrad.

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów sesji Rady Powiatu z dnia: 30.10.2008r. – XXIV sesja;       

    02.02.2009r.; 04.02.2009r.; 19.02.2009r. – XXXI sesja; 19.02.2009r. – XXXII sesja;

    01.04.2009r.; 21.04.2009r. – XXXIII sesja.

4. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.

5. Informacja Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji oraz oświadczenia

    Przewodniczących Klubów.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty

    Sierpeckiego.

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie delegowania radnych do Komisji

    Bezpieczeństwa i Porządku.

9. Podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie przystąpienia Powiatu Sierpeckiego do

    projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w

    ramach Regionalnego Programu Operacyjnej Województwa Mazowieckiego 

     2007- 2013.

10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania o przychodach, kosztach

     i wyniku finansowym SP ZZOZ za III kwartał 2008 roku.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach

     i wyniku finansowym SP ZZOZ w Sierpcu za IV kwartał 2008 roku.

12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rzeczowo – finansowego

     SP ZZOZ w Sierpcu za 2008 rok.

13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności          

     SP ZZOZ w Sierpcu za 2008r.

14.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu rzeczowo – finansowego SP ZZOZ

    w Sierpcu na 2009r.

15.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia liczby przedstawicieli

    Rady Powiatu w Sierpcu wybranych do Rady Społecznej przy SP ZZOZ w Sierpcu oraz

    wyboru tych przedstawicieli do składu osobowego Rady Społecznej przy SP ZZOZ w

    Sierpcu.

16.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy

     SP ZZOZ w Sierpcu oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia.

17.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie wyposażenia kuchni i pralni

    SP ZZOZ w Sierpcu o wartości 80.960 złotych zgodnie z operatem szacunkowym. 

18.Sprawy różne.   

19.Zamknięcie obrad.

 

                                                                        Przewodniczący Rady

                                                                                     /-/

                                                                        Waldemar Olejniczak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....................................................................................................................................................................Podstawą Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału    w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piotrowska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-05-07 08:31:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-22 09:02:30
  • Liczba odsłon: 2394
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9937742]

przewiń do góry