Sierpc, dnia 20 lipca 2017 roku

 

BRZ.0002.8.2017

 

Na podstawie art. 15 ust.7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady XXXIX sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 21 lipca 2017 roku tj. piątek o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

 2. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034.

 3. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez inne niż Powiat Sierpecki osoby prawne lub osoby fizyczne oraz niepublicznych szkół i placówek, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji

 5. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                                                                                                                                          PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                                                                                                                                                                         / – /

                                                                                                                                                                                              Jan Rzeszotarski

 

 

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r. poz.. 814 z późn. zm.).

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
 • Data udostępnienia w BIP: 2017-07-20 09:25:37
 • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-25 10:12:30
 • Liczba odsłon: 1862
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10121343]

przewiń do góry