Sierpc, dnia 21.12.2012r.

BRZ.0002.12.2012     

                   

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady XXX sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 28 grudnia (piątek) 2012 roku o godz. 10:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

 

2.  Przyjęcie protokołu Nr XXVIII.2012 z dnia 16 października 2012r. i XXIX.2012 z dnia 10 grudnia 2012r. sesji Rady Powiatu w Sierpcu.        

 

3. Ustalenie porządku obrad.

 

4.  Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.

 

5. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.

 

6.  Interpelacje i zapytania radnych.

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia w 2013 r. Zarządu Powiatu do zatwierdzenia projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki oraz do wyrażenia zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera w projektach konkursowych          i systemowych zgłaszanych przez inne podmioty.

 

8.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zamiaru utworzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej       w Sierpcu.

 

9.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2013.

 

10. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2012.

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków Budżetu Powiatu Sierpeckiego, które   nie wygasają      z upływem roku budżetowego 2012.

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2013-2023.

 

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok.

 

14. Sprawy różne.

 

15. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                         Przewodniczący Rady

                                                                                                      /-/

                                                                                             Juliusz Gorzkoś

 

 

_____________________________________________________

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r.Nr 142, poz. 1592

z późn. zm.).

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sekulska Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-12-21 15:34:21
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-25 08:25:53
  • Liczba odsłon: 2440
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10633796]

przewiń do góry