Sierpc, dnia 24.01.2014r.

BRZ.0002.1.2014                                                 

               

                                                              

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.) § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady XLV sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 31 stycznia (piątek) 2014 roku o godz. 10:00    w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

2.    Przyjęcie protokołu Nr XLIV.2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku.

3.    Ustalenie porządku obrad.

4.    Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.

5. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.

31.01.2014_informacja_starosty.pdf

6.   Interpelacje i zapytania radnych.

7. Informacja dotycząca realizacji zadań z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa na terenie Powiatu Sierpeckiego.

31.01.2014_informacja_z_zakresu_ochrony_roslin.pdf

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze Województwa Mazowieckiego.

31.01.2014_uch_informacja_wios.pdf
Załącznik do uchwały link: 
http://www.wios.warszawa.pl/pl/publikacje-wios/publikacje/900,Stan-srodowiska-w-wojewodztwie-mazowieckim-w-2012-roku.html

 

9.   Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Sierpeckiego w 2013 roku.

31.01.2014_uch_sprawozdanie_sanepid.pdf

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Sierpeckiego
w 2013 roku.

31.01.2014_uch_sprawozdanie_policja.pdf

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa Powiatu Sierpeckiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2013.

31.01.2014_uch_sprawozdanie_straz.pdf

12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia w 2014 roku Zarządu Powiatu do zatwierdzenia projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki oraz do wyrażenia zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera w projektach konkursowych i systemowych zgłaszanych przez inne podmioty.

31.01.2014_uch_zatwierdzenie_projektow_konkursowych.pdf

13. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok.

31.01.2014_uch_zmienajaca_budzet_powiatu.pdf
zalacznik_nr_1_-dochody.pdf
zalacznik_nr_2_-_wydatki.pdf
zalacznik_3_-_dotacje_celowe_dla_podmiotow_zal._i_nie_do_sekt._fin._publicznych.pdf
zalacznik_4-_wydatki_na_zadania__inwestycyjne.pdf

 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu   w Sierpcu.

31.01.2014_uch_plan_pracy.pdf

 

15. Zapoznanie ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku 2013.

31.01.2014_uch_sprawozdanie_z_wysokosci_srednich_wynagrodzen.pdf

16. Sprawy różne.

17.   Zamknięcie obrad.

                                                                                Juliusz Gorzoś

                                                                                        /-/

                                                                           Przewodniczący Rady

 

 

 

____________________________________________________

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz.595 z późn. zm.).

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sekulska Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-01-24 10:38:42
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-25 09:11:31
  • Liczba odsłon: 4403
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10374432]

przewiń do góry