Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)   oraz § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady XLII sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 17 lutego (środa) 2010r. o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a.

 

Porządek obrad.

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji oraz oświadczenia Przewodniczących Klubów.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych oraz określenia jej składu osobowego. – Tekst Nr 1.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego oraz określenia jej składu osobowego. – Tekst Nr 2.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Promocji Powiatu oraz określenia jej składu osobowego.–   Tekst Nr 3.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz określenia jej składu osobowego. – Tekst Nr 4.
 10. Przyjęcie protokołu sesji Rady Powiatu z dnia 27.08.2009 – 26.01.2010r. – XXXVII sesja.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad.

                                                                                   Przewodniczący Rady

                                                                           /-/

                                                                    Hanna Kurta

 

 

.................................................................................................

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Malanowska Agnieszka
 • Data udostępnienia w BIP: 2010-02-10 13:29:48
 • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-22 09:05:14
 • Liczba odsłon: 2330
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10469532]

przewiń do góry