Sierpc, dnia 12 maja 2020 roku


BRZ.0002.3.2020


 
    Na podstawie art. 15 ust.7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.511 z późn. zm) § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady XX sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 15 maja 2020 roku tj. piątek o godzinie 9:00 w sali gimnastycznej  Zespołu Szkół Nr 1 im. Jose de San Martin w Sierpcu.


Porządek obrad:
    1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.
    2. Podjęcie uchwały  w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020 roku.
    3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2035.
    4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2020 r.
    5. Zamknięcie obrad.


                                                                   PRZEWODNICZĄCY RADY
                                                                                  /-/
                                                                   Przemysław Burzyński
 
Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r.  poz. 511 z późn. zm).
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-05-12 09:50:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-26 13:27:29
  • Liczba odsłon: 1788
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10285311]

przewiń do góry