Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) na wniosek 1/4 ustawowego składu rady (w ząłączeniu) oraz § 12 ust. 2 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję XXVII sesję Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 19 grudnia (piątek) 2008r. na godzinę 7.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a.

 

Porządek obrad.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia podziału środków

    Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację

    zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2008 roku.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego

    Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na

    2008 rok.

5. Zamknięcie obrad.

 

 

                                                                                 Przewodniczący Rady

                                                                                             /-/

                                                                                 Waldemar Olejniczak

 

 

 

 

..................................................................................................................................

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakladu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piotrowska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-12-18 14:33:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-22 08:57:43
  • Liczba odsłon: 2271
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10218086]

przewiń do góry