Sierpc, dnia 05.09.2012r.

BRZ.0002.8.2012

                                                                     

           

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady XXVI sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 12 września (środa) 2012 roku o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a.

Porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

2.      Przyjęcie protokołu Nr XXV.2012 sesji Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 31 sierpnia 2012 roku.

3.      Ustalenie porządku obrad.

4.      Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.

5.      Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.

6.      Interpelacje i zapytania radnych.

7.      Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na 2012 rok.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego   deficytu budżetowego oraz wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych.

9.      Sprawy różne.                       

10.  Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r.  Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sekulska Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-09-05 13:27:21
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-25 08:12:15
  • Liczba odsłon: 2536
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10634164]

przewiń do góry