Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) na wniosek 1/4 ustawowego składu rady (w załączeniu) oraz § 12 ust. 2 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję XXIX sesję Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 13 stycznia (wtorek) 2009r. na godzinę 14.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a. 

 

Porządek obrad.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego

     Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sierpeckiego na rok 2009.

4. Przyjęcie protokołów sesji z dnia: 16 i 18.10.2008r., 22.10.2008r., 30.10.2008r.,

    19.11.2008r., 25.11.2008r., 19.12.2008r., 20.12.2008r.

5. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                     Przewodniczący Rady

                                                                                                   /-/

                                                                                      Waldemar Olejniczak

 

 

 

.....................................................................................................................................

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piotrowska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-01-12 16:34:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-22 08:58:45
  • Liczba odsłon: 2585
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10375712]

przewiń do góry