Sierpc, dnia 12.10.2012r.

BRZ.0002.9.2012                                            

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady XXVII sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 19 października 2012 roku o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a.

Porządek obrad:

1.   Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

2.  Przyjęcie protokołu Nr XXVI.2012 z sesji Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 12 września 2012    roku.

3.       Ustalenie porządku obrad.

4.       Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.

5.       Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.

6.       Interpelacje i zapytania radnych.

7.       Analiza sytuacji oświatowej na poziomie Powiatu:

1)   Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku szkolnym 2011/2012.

2)  Analiza liczby uczniów w poszczególnych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki w odniesieniu do stanu zatrudnienia oraz Strategii Rozwoju Edukacji w Powiecie Sierpeckim na lata 2012-2015.

8.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ,,Programu opieki nad zabytkami Powiatu Sierpeckiego na lata 2012 - 2015”.

9.  Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej pn. Powiatowy Dom Dzieci w Szczutowie.

10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.              

11.  Podjęcie oświadczenia w sprawie sposobu finansowania usług medycznych realizowanych przez szpitale powiatowe na Mazowszu.

12. Podjęcie oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla Towarzystwa Kultury Fizycznej Ognisko ,,Kubuś” w Sierpcu.

13.   Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na 2012 rok.

14. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Sierpeckiego, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 roku.

15. Sprawy różne.

16. Zamknięcie obrad.

                                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                                       /-/

                                                                                               Juliusz Gorzkoś

_____________________________________________________

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r.  Nr 142, poz. 1592       z późn. zm.).

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sekulska Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-10-12 11:50:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-25 08:24:21
  • Liczba odsłon: 2554
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9933551]

przewiń do góry