Sierpc, dnia 16 stycznia 2020 roku

 

 

BRZ.0002.1.2020

 

 

Na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 511 z późn. zm.) i § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady XVIII sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 23 stycznia 2020 roku tj. czwartek o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

 2. Przyjęcie protokołu Nr XVII z obrad Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 30 grudnia 2019 roku.

 3. Ustalenie porządku obrad.

 4. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i oświadczenia przewodniczących Klubów.

 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych.

 7. Analiza sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku 2019.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad naliczania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Powiatu Sierpeckiego.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego oraz ustaw.

 10. Wnioski i oświadczenia radnych.

 11. Sprawy różne.

    12. Zamknięcie obrad.

 

 

 

                                       PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                                 / - /

                                               Przemysław Burzyński

 

 

 

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r. poz.. 511 z późn. zm.).

 

 
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-16 10:17:51
 • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-26 13:26:21
 • Liczba odsłon: 1990
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10115778]

przewiń do góry