Na podstawie art. 15 uast. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr  142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 2 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję XIX sesję Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 24 czerwca 2008r. na godzinę 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a.

Porządek obrad.

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie odowłania Sekretarza Powiatu.

4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Sekretarza Powiatu.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty Sierpeckiego - Pana Sławomira

    Fułka.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Sławomira Fułka z funkcji

    Starosty Sierpeckiego.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Starosty Sierpeckiego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zarządu Powiatu w Sierpcu.

9. Podjęcie uchwały w sprawie nawiązania stosunku pracy z członkiem Zarządu Powiatu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty Sierpeckiego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty Sierpeckiego.

12. Sprawy różne.

13. Zamknięcie obrad.

 

                                                                Przewodniczący Rady

                                                                             /-/

                                                                 Waldemar Olejniczak

 

.................................................................................................................................

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy celem umożliwieniu mu udziału w pracach organów powiatu stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, pozx. 1592 z późn. zm.)  

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piotrowska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-06-24 08:46:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-22 08:10:03
  • Liczba odsłon: 2305
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10373820]

przewiń do góry