Sierpc, 2010-11-02

                                                    

 

 

 

                       

           Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r.       Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady LV sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 8 listopada 2010 r.(poniedziałek) o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (Skansen).
 

 

Porządek obrad.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.

4. Informacja Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji oraz oświadczenia Przewodniczących Klubów.

5. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Powiatu w Sierpcu oraz Staroście Sierpeckiemu w roku 2010.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu z dnia 29 października 2010 r.

8. Sprawy różne.

9. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Przewodniczący Rady

                                                                                               /-/

                                                                                       Hanna Kurta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........................................................................................................................................................................

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.   o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sekulska Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-11-03 13:20:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-22 12:14:09
  • Liczba odsłon: 3057
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9925467]

przewiń do góry