Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z póxn. zm. ) na wniosek 1/4 ustawowego składu rady (w załączeniu) oraz § 12 ust. 2 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję XXXIII sesję Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 01 kwietnia (środa) 2009r. na godzinę 19.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. świętokrzyskiej 2a.

 

Porządek obrad.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

2. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Sierpeckiego p. Adama

    Pijankowskiego.

3. Odwołanie z funkcji etatowego członka Zarządu Powiatu p. Szczepana   

   Jamiołkowskiego. 

4. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej o przedstawiciela Klubu RAdnych PSL.

5. Informacje Starosty Sierpeckiego o wynikach kontroli:

- Powiatowego Urzędu Pracy

- Krytej Pływalni

6. Sprawy różne.

7. Zamknięcie obrad.

 

                                                                               Przewodniczący Rady

                                                                                           /-/

                                                                                Waldemar Olejniczak

 

.................................................................................................................................

Podstawą prawną do zwolnienie radnego z zakładu pracy celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piotrowska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-04-01 13:41:08
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-22 09:01:42
  • Liczba odsłon: 2300
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10216998]

przewiń do góry