Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)   oraz § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady XLVI sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 1 czerwca (wtorek) 2010r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego         w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a.

 

Porządek obrad.

 

1.     Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.

4.     Informacja Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji oraz oświadczenia 

        Przewodniczących Klubów.

5.     Interpelacje i zapytania radnych.

6.     Aktualna sytuacja szpitala w związku ze złożonym przez związki zawodowe

        działające przy SP ZZOZ w Sierpcu wotum nieufności wobec Dyrektora SP ZZOZ

        w Sierpcu  oraz Dyrektora ds. medycznych.

7.     Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok

        2010.

8.     Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego w wybranym banku na

        sfinansowanie deficytu budżetowego w 2010 roku.

9.     Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu       

        w Sierpcu kontroli o charakterze doraźnym.

10.  Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Dyrektora Zespołu

       Szkół Zawodowych nr 2 w Sierpcu.

11.  Podjęcie Oświadczenia w sprawie podtrzymania stanowiska w zakresie bezzasadności

      skargi na działalność Starosty Sierpeckiego wskazanego Uchwałą Nr 250/XLIII/10

       z dnia 16 marca 2010r.

12.  Przyjęcie protokołów sesji Rady Powiatu z dnia 22 kwietnia 2010 roku – XLIV sesja

      i z dnia 29 kwietnia 2010 roku – XLV sesja.

13. Sprawy różne.

14. Zamknięcie obrad.

 

                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                        /-/

                                                                                 Hanna Kurta 

 

 

 

 

 

 

....................................................................................................................................................................Podstawą Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piotrowska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-05-26 07:57:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-22 11:58:58
  • Liczba odsłon: 3561
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10633955]

przewiń do góry