Sierpc, dnia 21.10.2013r.

BRZ.0002.12.2013

                                                                             

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.) § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady XLII sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 28 października (poniedziałek) 2013 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a.

Porządek obrad:

1.  Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

2.    Przyjęcie protokołu Nr XLI.2013 z dnia 4 października 2013 roku.

3.    Ustalenie porządku obrad.

4.    Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.

5. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.

6.     Interpelacje i zapytania radnych.

7.    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach
i placówkach prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku szkolnym 2012/2013. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych działających na terenie Powiatu Sierpeckiego.

9.   Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sierpcu.

10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Domu Pomocy Społecznej
w Szczutowie. 

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas określony dłuższy niż
3 lata części pomieszczeń w budynku szkoły na nieruchomości oddanej
w trwały zarząd Zespołowi Szkół Nr 2 w Sierpcu. 

12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych
w obrębach: Studzieniec i Rachocin gm. Sierpc. 

13.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat i kosztów za usuwanie pojazdów
z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym.

14. Sprawy różne.

15. Zamknięcie obrad.

                                                                   Przewodniczący Rady

                                                                              /-/

                                                                      Juliusz Gorzkoś

 

 

 

_____________________________________________________

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz.595 z późn. zm.).

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sekulska Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-10-21 13:53:54
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-25 08:53:38
  • Liczba odsłon: 2610
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10106113]

przewiń do góry